Warunki świadczenia usług w zakresie wynajmu kutra pilotowego wraz z załogą przy obsłudze statków na obszarze redy i portu Gdynia

 1. PUM Unipil Sp. z o.o. świadczy usługi wynajmu kutra pilotowego z załogą do obsługi statków na obszarze redy i Portu Gdynia na niżej określonych warunkach (dalej „Warunki”).
 2. Niniejsze Warunki nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.c., w szczególności PUM Unipil Sp. z o.o. może bez podania uzasadnienia odmówić wynajęcia kutra.
 3. W ramach umowy najmu czarterujący może korzystać z kutra wyłącznie w celu przewozu osób lub ładunku w ramach obsługi statków na obszarze redy i Portu Gdynia, przy czym:
  1. maksymalna ilość przewożonych osób wynosi:
   • dla kutra PILOT 3 - 8 osób + 2 osoby załogi
   • dla kutra PILOT 1 - 4 osoby + 2 osoby załogi
  2. maksymalny ciężar przewożonego ładunku wynosi 15 kg,
 4. Czarterujący ponosi odpowiedzialność za to, aby przewożone osoby posiadały odpowiednie przeszkolenie w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach morskich. Szyper kutra ma prawo odmówić wykonania umowy w przypadkach, gdy uzna, że osoby które mają być przewożone nie mogą bezpiecznie przemieścić się pomiędzy pilotówką i statkiem.
 5. Warunkiem przyjęcia ładunku do przewozu jest jego odpowiednie przygotowanie zapewniające bezpieczeństwo transportu i asysta czarterującego podczas przemieszczania ładunku pomiędzy kutrem i obsługiwanymi statkami. Szyper kutra ma prawo odmówić wykonania umowy w przypadkach, gdy uzna, że rodzaj lub wielkość ładunku bądź sposób jego przygotowania do transportu nie zapewniają odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
 6. Celem zawarcia umowy podmiot zainteresowany winien przesłać formularz zamówienia na adres email: dysp@unipil.pl lub faks: +48 58 772 6304.
 7. Przewóz odbywa się kutrem będącym w danym czasie w eksploatacji.
 8. Opłata za jeden kurs port-reda-port z postojem przy statku nie dłuższym niż 15 minut uzależniona jest od odległości i wynosi:
  1. teren portu i kotwicowisko nr 1 do wysokości pław G1G2 - 670 zł
  2. pozostała część kotwicowiska nr 1 i kotwicowisko nr 2 - 780 zł
  3. poza boję GD – teren kotwicowiska nr 3 - 890 zł
 9. Wysokość opłaty za oczekiwanie kutra pilotowego przy statku powyżej 15 minut wynosi 390 zł za każde kolejne rozpoczęte 15 minut.
 10. Przewozy realizowane są wyłącznie z miejsca postoju pilotówek - nabrzeże Rybne, teren Dalmoru.

Obowiązuje od 1 lipca 2022

Ostatnia waloryzacja 1 kwietnia 2024

Pobierz:

Projekt i wykonanie: Usługi informatyczne Lina.pl